Engineer Inspection

การตรวจสอบเครนจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบทุก ๆ 3 เดือน ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (ปจ.1) โดยประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2530 พลเอกประจวบ สุนทรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์
คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์
ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท เคทีเอสซี จำกัด