รวมภาพการอบรม 2 (ทดสอบ)
พฤษภาคม 7, 2014
magnetic-contactor-s-n20-salser
แมกเนติคคอนเทกเตอร์กับการควบคุมมอเตอร์
กันยายน 23, 2015

ทำความรู้จักเกี่ยวกับรอก

hoist-01

          รอกเป็นอุปกรณ์ผ่อนแรงและอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสิ่งของมีลักษณ์เป็นล้อโดยร้อยไว้กับเชือกหรือเคเบิ้ลรอกถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายสิ่งของให้สะดวกขึ้นหรือในระบบรอกบางชนิดใช้ในการผ่อนแรงรอกเป็นหนึ่งในเครื่องจักรพื้นฐาน ปรากฏหลักฐานครั้งแรกเมื่อราย 287 ก่อนคริสต์ศักราช โดยนักปราชญ์ชาวกรีก นามว่า “อาร์ติมีดิส” โดยมีแรงบันดาลใจมากจากความอยากช่วยเหลือกะลาสีเรือหลวง ที่ต้องยกของหนักเป็นจนวนมากในแต่ละวันโดยมีวิวัฒนาการมาจากลูกล้อและมีความมุ่งหมายที่จะลดความฝืดในการเปลี่ยนทิศทางของแรงแม้ว่าชาวอียิปต์โบราณจะรู้จักใช้คานขนหินสร้างพีระมิดมานานกว่า 2500 ปี แต่เขาเป็นนักฟิสิกส์คนแรกที่พบสูตรของคาน ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความพยายาม (แรง) และความสำเร็จ (น้ำหนักที่จะยก) “อาร์คิมีดิส” กล่าวว่าหากสามารถออกไปยืนนอกโลกและมีคานกับมอนหนุนที่เหมาะสมจะสามารถยกโลกทั้งใบได้ (ความรู้ทางฟิสิกส์ปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าฝันของอาร์คิมีดีสสำหรับเรื่องนี้ไม่มีทางเป็นไปได้ เพราะถ้าจะยกโลกโดยใช้ดวงจันทร์เป็นหมอนหนุนมาแขวนที่ปลายอีกและเอมวล 100 กก. ข้างหนึ่งของคาน คานดังกล่าวต้องยาวไม่น้อยกว่า 2.4*1016 ปีแสง

ชนิดของรอก

รอกแบ่งออกเป็น 3 ชนิดได้แก่

รอกเดี่ยวตายตัว

จะมีเชือกคล้องผ่านวงรอก 1 ตัว ปลายเชือกด้านหนึ่งผูกติดวัสดุที่ต้องการยกอีกด้านหนึ่ง สำหรับจับเพื่อดึงวัตถุรอกแบบนี้ไม่ผ่อนแรงแต่อำนวยความสะดวกในการทำงาน

 

รอกเดี่ยวเคลื่อนที่

เป็นรอกที่เคลื่อนที่ได้เมื่อนำไปใช้งานรอกแบบนี้ช่วยผ่อนแรงครึ่งหนึ่งของน้ำหนัก

 

รอกพ่วง

เกิดจากการนำรอกหลายอย่างและหลายตัวมาต่อกันเป็นระบบ มีลักษณะเป็นพวง

 

 

Comments are closed.

คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์
คลิกที่ภาพเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์
ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท เคทีเอสซี จำกัด